top of page

דוגמה למקרה מטיפול פסיכודרמה בילד:
להלן דוגמה קצרה למקרה מטיפול פסיכודרמה בילד בן 11.
דביר היה ילד בלונדיני, חייכן, שקט וסגור, שהתחיל את לימודי כיתה ו' בבית ספר חדש, לאחר שהוריו עברו דירה. מורתו החדשה דיווחה למשפחה שהיא מודאגת ממצבו: הוא אינו מצטרף לפעילויות חברתיות ובהפסקות ממעט מאוד ליזום פניות לילדים אחרים. פעמים רבות היא רואה אותו יושב בודד ורחוק מיתר הילדים. הוריו חשבו שבנם יוכל להפיק תועלת מטיפול רגשי, ועל כן פנו אלי מתוך מטרה לחזק את דימויו העצמי ולשפר את כישוריו החברתיים.

 

עבר כחודש עד שדביר התחיל לשתף אותי בעולם התוכן הפנימי שלו. נראה שהיה זקוק לזמן מה עד שיעבור את שלב יצירת הקשר וההיכרות, כך שיהיה מסוגל לבטוח בי ולהיפתח. חשוב היה לי לא להאיץ בו.במהלך אחד המפגשים, לאחר שיחה קצרה על מהלך השבוע האחרון, התחלנו במשחק תפקידים ספונטני. הוא נהיה לשוטר ואני נהייתי לפושע. במשחק העלילתי שיצרנו, תפקידו של השוטר היה לתפוס את הפושע, להכניסו אל הניידת ולבסוף להשליכו לכלא. כל אותו זמן, כשוטר, התעקש דביר שהפושע יציית בשתיקה להוראות, לא יביע התנגדות, בשעה שהשוטר מקריא את רשימת סעיפי האישום ולבסוף חורץ את דינו.

 

 

 

 

אלמנטים של "חזק" מול "חלש" נפוצים במשחקי ילדים. אילו מהתכנים במשחק זה משקפים את עולמו הפנימי של דביר? מה "מספר" לי דביר על עצמו באמצעות המשחק שהוא בוחר לשחק?  האם תפקיד סמכותי וחזק, כפי שהיה השוטר, מייצג את משאלת ליבו- להיות חזק ובעל שליטה? ובאילו מקרים בחיים הוא מרגיש חלש ונשלט, מושתק ואילם, כפי שגרם לדמות הפושע להרגיש?
עודדתי אותו להמשיך ולנחש, מה היו חושבות הדמויות במשחק, אילו היינו מראיינים אותן: אילו מחשבות עלו בשוטר? אילו דברים רצה להגיד הפושע? האם דביר מסוגל להחליף תפקידים ולהיכנס אל נעלי הפושע? (טכניקת חילופי התפקיד הנה טכניקה נפוצה ושימושית בפסיכודרמה). הצעתי לדביר לראות את ה"פושע" כאדם במצוקה גדולה שהביאה אותו לבצע גניבה.

בהמשך התפתחה שיחה: מתי בחיים נתקל דביר באנשים או ילדים שמתנהגים כפי שהתנהגו השוטר והפושע? מתי קרה לו שהרגיש כפי שהרגישו הדמויות במשחק? ומה עשה אז?
הטיפולים הבאים איפשרו לדביר להביא לידי ביטוי יותר ויותר את צדדיו החזקים, ולהשלים עם החלשים. הפסיכודרמה איפשרה לו לעסוק בתכניו האישיים באופן משחקי, נעים ולא מאיים, ולמעשה נתנה ביטוי לעולמו הפנימי.
משחקים כגון אלו איפשרו לדביר להרחיב את עולמו ולקנות בו יותר שליטה באמצעות הרחבת עולם התגובות והיכולות שלו. היה זו תהליך שבתחילתו התאפשר לדביר לתרגל אסרטיביות ותפקידים חדשים נוספים, בסביבה בטוחה, ולאחר מכן ליישמם בבית הספר ובחייו.

 

כל הזכויות בתיאור מקרה זה שמורות לארי אהרונסון.

bottom of page