Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

מציאות אבסולוטית , מי רוצה אותך בכלל?

לפני מספר לא רב של שבועות, ביקרתי בגן עדן בעודי בחיים. זה היה אחר צהריים שגרתי של אמצע השבוע, ביקרתי עם ילדיי התאומים בני ה-3 בגן מאיר בתל אביב. תקלטו את התמונה: עלי שלכת רוקדים ברוח, הציפורים קוראות בשמחה, אפיל