top of page

לפגוש את ילדכם באמצעות משחק זו סדנה המיועדת להורים, שעוסקת במשחקי דמיון והעמדת פנים.

זהו מפגש חד פעמי בן שעה וחצי בו עוסקים בכל היבטי משחקי הדמיון, בערכו ההתפתחותי, ביתרונותיו הבולטים וחשוב מכך: לומדים אך לעשות זאת, מקבלים דוגמאות והדגמות. 

לפרטים אודות הסדנה - פנו אלי.

 

bottom of page