top of page

טיפול במבוגרים באמצעות פסיכודרמה:

באמצעות הפסיכודרמה ניתן לטפל הן בילדים והן במבוגרים. נהוג לומר שבפסיכודרמה "במקום "לדבר על" (כפי שעושים בטיפול פסיכולוגי) אנו "עושים את".

מפגש טיפול קבוצתי "טיפוסי" עם מבוגרים הוא לרוב בן שלוש שעות. בחלקו הראשון של המפגש (הנקרא "חימום") חברי הקבוצה משוחחים על רגשותיהם או עורכים מספר "תרגילי חימום" חווייתיים שמטרתם היא הכנה רגשית לחלק השני.

בחלקו השני של המפגש אחד מחברי הקבוצה מציג על הבמה, בהנחיית המטפל, את הדמויות המשמעותיות בחייו (בני זוג, הורים, ילדים, דמויות סמכות וכד'), מלוהקים ומגולמים ע"י חברי הקבוצה. בכך המשתתף זוכה לביים את הדרמה האישית שלו, צופה בה מהצד ועורך בה שינויים. פעולות אלו, לכשעצמן, מעניקות חוויה חזקה מאוד של שליטה מפני שהן מרחיבות את דרגות החופש ועולם התגובות שלנו. הן משפיעות גם על "החיים האמיתיים" מפני שלפעולה "על הבמה" יש כח! ואולי ההפרדה בין עולם הבמה והמציאות היא הפרדה מלאכותית שהרי "כל העולם במה וכולנו שחקנים".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גם טיפול פרטני – (של "אחד על אחד" ) כולל שיחה בתחילת המפגש ופסיכודרמה בהמשכו. המטופל יכול לגלם בעצמו תפקידים שונים או להיעזר במטפל שיגלם עבורו, להשתמש בחפצים ובעזרי אומנות נוספים כגון ציור, מוזיקה, תנועה, דימוי וכד'. הבעה שאינה מילולית בהכרח.

 

חשוב לציין שאין צורך בכישורי משחק כדי להשתמש בפסיכודרמה. עולם הדימויים בהם אנו משתמשים בפסיכודרמה נועד לעזור לנו להרחיב את היכולת שלנו להסביר את תחושותינו – לא כדי לבחון עד כמה אנחנו "משכנעים" בתור כשחקנים .


נושאים אופייניים לטיפול פסיכודרמה במבוגרים:

  • דימוי עצמי וביטחון עצמי

  • בעיות משפחתיות וזוגיות

  • פרידה ואבדן

  • מציאת משמעות ומימוש עצמי

  • בדידות

  • דיכאון

  • התמודדות עם קשיים חברתיים

  • שיפור דפוסי תקשורת

  • התמודדות עם מעברים ושינויים

bottom of page