top of page

הדרכת הורים

הורים רבים מרגישים שהסמכות ההורית שלהם בלתי ניתנת לשיקום, או שלא ניתן "להכנס אל ראש" הילדים שלהם. הדרכת הורים נועדה לעזור ל"הורה האובד" למצוא מחדש את הדרך.

 

הדרכת הורים באמצעות פסיכודרמה יכולה לחבר בין תובנות ובין כלים ושיטות להתמודדות בחיי ההורות היום יומית. בעזרתה תוכלו להבין יותר מה "אומר" לכם הילד בהתנהגותו. הדיאלוג שנוצר מקדם ומשפר את מערכת היחסים שלכם עם ילדכם, תוך הבנת צרכיו ועולמו הפנימי.

 

אני מאמין שמפגש טיפולי עם ילדים מחייב ברוב המקרים עבודה מערכתית עם כל הגורמים המעורבים בטיפול הילד: בראש ובראשונה ההורים, מערכת החינוך ומטפלים נוספים אם יש: מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת וכו'. עבודת הצוות מאפשר לנו – המבוגרים שלוקחים חלק בחייו- "להשלים את חלקי הפאזל" ולהתייעץ זה עם זה על מנת לשפר את תפקודו של הילד בכל המערכות. מסיבה זו הדרכת הורים מומלצת מאוד כחלק ממערך הטיפול בילד.

bottom of page